Πρόγραμμα εξέτασης διπλωματικών εργασιών

Προσκαλούνται το εκπαιδευτικό προσωπικό και οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων στην εξέταση των διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω zoom, στην εικονική αίθουσα R6, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.