Δομή ΠΜΣ

Το ΠΜΣ καλύπτει 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 13 διδακτικές εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων οι φοιτητές/ριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο του συστήματος ECTS (ενδεικτικά: 4 μαθήματα/εξάμηνο καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε 7,5 πιστωτικές μονάδες). Το τρίτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η οποία είναι υποχρεωτική και αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS.