Διδάσκοντες

Μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (αλφαβητικά)
Γιακουμής Άγγελος, Λέκτορας ang1960@el.teithe.gr
Ιωαννίδου Μελίνα, Καθηγήτρια melina@ihu.gr
Καζακόπουλος Αριστοτέλης, Καθηγητής kazak@ihu.gr
Κιοσκερίδης Ιορδάνης, Καθηγητής ikiosker@ihu.gr
Μαρμόρκος Ιωάννης, Καθηγητής imarm@el.teithe.gr
Μπάμνιος Γεώργιος, Καθηγητής bamnios@ihu.gr
Παπακώστας Δημήτριος, Καθηγητής dpapakos@ihu.gr
Σαπουνίδης Θεοδόσης, Επίκ. Καθηγητής teo@edlit.auth.gr
Σπάσος Μιχάλης, Αναπλ. Καθηγητής spasos@el.teithe.gr
Τζέκης Παναγιώτης, Αναπλ. Καθηγητής ptzekis@ihu.gr
Τσιακμάκης Κυριάκος, Δρ., ΕΔΙΠ ktsiak@physics.auth.gr
Χατζόπουλος Αργύρης, Επίκ. Καθηγητής ahatz@el.teithe.gr
Συνεργάτες και Μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων (αλφαβητικά)
Γιούλτσης Τραϊανός, Καθηγητής, Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχ/κών υπολογιστών, ΑΠΘ traianos@auth.gr
Ηλιούδης Βασίλειος, Επίκ. Καθηγητής, Τμ. Μηχ/κών Παραγωγής & Διοίκησης, ΔΙΠΑΕ ilioudis@autom.teithe.gr
Κοσμάνης Θεόδωρος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμ. Μηχ/κών Παραγωγής & Διοίκησης, ΔΙΠΑΕ kosmanis@vt.teithe.gr
Μανωλάκης Δημήτριος, Καθηγητής, Τμ. Μηχ/κών Παραγωγής & Διοίκησης, ΔΙΠΑΕ manolakis@autom.teithe.gr
Σαμαθρακής Βαγής, Καθηγητής, Τμ. Λογιστικής & Πληροφοριακών Συστημάτων, ΔΙΠΑΕ sbagis@ihu.gr
Τσαγκάρης Απόστολος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμ. Μηχ/κών Παραγωγής & Διοίκησης, ΔΙΠΑΕ tsagaris@autom.teithe.gr