Επικοινωνία

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Γραμματεία ΠΜΣ “Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα”
Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, Σίνδος Θεσσαλονίκης, TK: 57400
Email: aesinfo@the.ihu.gr
Τηλ: +302310013665