Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του ΠΜΣ Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος διοργανώνει, από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στα Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα (MSc in Applied Electronics Systems). Το ΠΜΣ εστιάζει στο σχεδιασμό και προγραμματισμό προηγμένων ηλεκτρονικών συστημάτων και αντανακλά τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα των ενσωματωμένων συστημάτων καθώς και των συστημάτων μετρήσεων, ενέργειας, ελέγχου και επικοινωνιών. Στόχος του είναι να εκπαιδεύσει απόφοιτους μηχανικούς και πτυχιούχους συναφών ειδικοτήτων και να τους εφοδιάσει με προηγμένες γνώσεις στο αντικείμενο των ηλεκτρονικών συστημάτων για επαγγελματική σταδιοδρομία στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης, στη βιομηχανία ή στον ακαδημαϊκό χώρο. Το ΠΜΣ οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης επιπέδου εκπαίδευσης 7, στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS και αναγνωρίζεται από όλους τους φορείς (Υπουργείο, ΑΣΕΠ κ.λπ.) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τα μαθήματα διεξάγονται στις αίθουσες και στα εργαστήρια του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στη Σίνδο, απογευματινές ώρες. Η διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ περιλαμβάνει 3 πλήρη ακαδημαϊκά εξάμηνα. Από αυτά, τα δύο πρώτα περιλαμβάνουν την παρακολούθηση μαθημάτων, ενώ το τρίτο ακαδημαϊκό εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Σε εργαζόμενους/ες φοιτητές/ριες παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης με διάρκεια διπλάσια από εκείνη της πλήρους φοίτησης, δηλαδή 3 ακαδημαϊκά έτη. Τα τέλη φοίτησης ανά φοιτητή/ρια ανέρχονται στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ, καλύπτουν τη συνολική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ και καταβάλλονται εφάπαξ με την εγγραφή. Μέχρι ποσοστού 30% γίνονται δεκτοί/ές φοιτητές/ριες που απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με οικονομικά κριτήρια σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017.