Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών εργασιών σε Special Issue

Επισυνάπτεται η πρόσκληση υποβολής ερευνητικών εργασιών σε Special Issue με τίτλο “Textile and Wearable Antennas” του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Electronics (IF 2.412) του εκδοτικού οίκου MDPI.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: https://www.mdpi.com/journal/electronics/special_issues/textile_wearable_antennas

Special Issue Flyer

Guest Editors
Μελίνα Ιωαννίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, ΔΙΠΑΕ
Ιωάννης Βαρδιάμπασης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Νικόλαος Κανταρτζής, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ